Nyheter
Bråkete helligdag
Oppdatert : 12 mai 2018
vinkelsl

Mye bråk på Kr. Himmelfart (bildet er tatt på en hverdag). Foto Pål Jensen

Politiet over hele landet forsøkte å slå ned på forskjellige former for støy på Kr.Himmelfartsdag 10. mai. Støyen skyldtes både private og offentlige arbeider, i tillegg til de vanlige russebussene. I Fredrikstad kom støyen fra søppelbiler. Østfold-metropolens ordfører forklarte dette med to røde torsdager på rad (neste torsdag er 17. mai). I Porsgrunn kom en feiebil feiende, med mye støy. Avviket ble forklart med at kommunen hadde fått dispensasjon for å bli ferdig til 17. mai – den lange, snørike vinteren gjorde jo at en kom sent i gang. På Sunnmøre lukket politiet tre avvik i form av ulovlig bygge- og anleggsstøy.

Mer 

Oslo vil ha danskebåtene over på landstrøm
Oppdatert : 09 mai 2018

 

landstrøm-danskeb

Electric boogie på Oslo Havn? Havnen ønsker at også disse skal gå over til landstrøm når de ligger til kai.

 

Med landstrøm forsvinner ekeosen og mye av støyen når skipene ligger til kai. Color Line har lenge brukt landstrøm i Oslo – og fikk derfor Oslo kommunes miljøpris i 2012. Selskaper som Stena og DFDS har vært mer baktunge, men nå innfører Oslo Havn avgift på utenlandsfergene inntil de også går over til landstrøm.

     Mer. 

Eurocities anbefaler høyere ambisjoner med handlingsplaner mot støy
Oppdatert : 25 april 2018
Skjermbilde 2018-04-25 08.21.36
  • Eurocities: 140 største byene, med tils.130 mill innbyggere, i 39 europeiske land
  • Oslo, Stavanger og Bergen er medlem
  • Eurocities har en arbeidsgruppe for støy 
  • Fordi det meste av verdens befolkning lever i byer, har byene en nøkkelrolle i å redusere antall støyplagete 
  • Juli 2017 leverte Eurocities detaljert og omfattende innspill på en bedre, mer målrettet og effektiv implementering av støydirektivet -  Environmental Noise Directive  (END)

Last ned foredraget 

Last ned Eurocities innspill til EU.

  

Stadig alvorligere dokumentasjon av helserisiko ved dagligdags støy
Oppdatert : 25 april 2018
Skjermbilde 2018-04-23 20.46.28

Den nasjonale støykonferansen: Professor/forskningsleder Mette Sørensen, Danmark, en av forfatterne bak rapporten til den American Collegium of Cardiology, orienterte om omfattende helsefare fra dagligdags støy. Foto: Pål Jensen.

Blodpropp i hjertet, høyt blodtrykk, diabetes, svekkete livsutsikter....... Forskning på støy og helserisiko leverer stadig mer omfattende dokumentasjon om helserisiko ved dagligdags støy, dvs støygjennomsnitt i døgnet over 55 db. 2 millioner nordmenn bor i slike støymiljøer i dag. På den nasjonale støykonferansen presenterte Mette Sørensen informasjon fra rapporten som ble lagt frem som ble lagt frem for den amerikanske kardiologi-foreningen, men rapporterte også fra offentliggjorte deler av det pågående WHO-arbeidet med å evaluere og utvikle nye støyanbefalinger for Europa. TV2 journalisten som var til stede oppsummerte foredraget som Støy dreper.

Les mer og last ned foredraget.

Årets støyfrie dag 2018 - onsdag 25. april
Oppdatert : 25 april 2018
Skjermbilde 2018-04-23 16.43.44

Ole André Myhrvold (SP) stiller spørsmål til miljøministeren om støy, på støyfri dag. se link

-  Støyfri dag (International Noise Awareness Day) er en spesiell dag dedikert for å markere bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse, velvære og livskvalitet for befolkningen. 
-  Støyfri dag har vært arrangert siden 1996, og arrangeres alltid den siste onsdagen i april.
-  Norsk forening mot støy markerer dagen med en informasjonsstand i Oslo og en byvandring med støymåler.  - I stortingets spørretime på støyfri dag behandles spørsmål fra Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (SP), energi- og miljøkomiteen, til klima- og miljøministeren, til Stortingets muntlige spørretime 25. april. Se spørsmål 19. NRK-tv kanal 2 sender fra stortingets spørretime.

Droner gir mye støyplager pr. desibel
Oppdatert : 23 april 2018
droner

På støykonferansen redegjorde en representant for Samferdelsdepartementet for regjeringens dronestrategi. Regjeringen vil bl.a. heve dronekompetansen, inkl. «Utrede støy fra droner nærmere og se på hvilke konsekvenser denne type støy kan medføre for naturmiljø og friluftsliv.»

    Samtidig viser en NASA-undersøkelse at droner gir mer støyplager pr. desibel enn all trafikkstøy.

Mer.

Sverige: Gir flyavgiften mindre flytrafikk?
Oppdatert : 23 april 2018
fly-ryanair

En motstander av flyavgifter. 

1. april innførte Sverige en flyavgift på 60–400 (S)kr, hvor den laveste avgiften gjelder for flyturer innen Europa. Utenfor Europa blir avgiften på Skr 250 eller 400, hvor den høyeste avgiften gjelder reiser på over 6000 km. Transportstyrelsen regner med at avgiften vil redusere veksten i flytrafikken. Før avgiften ble innført, regnet de med en vekst på 5 % i 2018. Nå er vekstprognosen redusert til 2,6 %.

     SAS og Norwegian mener at satsing på biodrivstoff har større miljøvirkning enn denne avgiften. Det er neppe mer overraskende enn at vannet i Skagerrak er vått. Og virkningen av biokjøret på flystøyen er null.

Mer 

Æresprisen Årets Støydemper tildelt foreldreaksjonen Stopp Støyen!
Oppdatert : 18 april 2018
Skjermbilde 2018-04-18 11.13.42

Støyaktivister og medlemmer av foreldreutvalg ved lokale skoler i nærområdet til politiets planlagte beredskapssenter: Paal Sjøwall og Linda Methi fra Foreldreaksjonen Stopp Støyen!, representerte aksjonen på Støyforeningens nasjonale støykonferanse, og mottok æresprisen Årets Støydemper 2018.

      På den nasjonale støykonferansen var det mange interessante presentasjoner om de mange sidene ved støyutfordringer i vårt samfunn. Blant annet ble det presentert internasjonal forskning som dokumenterer hinsides tvil at å leve i såkalt dagligdags støy, på sikt medfører betydelig økt helserisiko.

     Et spesielt hyggelig innslag var tildeling av æresprisen Årets Støydemper. Den gikk denne gang  til foreldreaksjonen Stopp Støyen. Aksjonen har sitt utgangspunkt i foreldreutvalg ved en rekke skoler i Oppegård, med tilslutning fra foreldre til barn i barnehagene i området, alle med bekymring for at miljøet og ikke minst støyutfordringene ved det planlagte beredskapssenteret for politiet ikke var godt nok tatt hensyn til i planleggingen. Etter hvert fikk aksjonen også tilslutning fra Bjørndal i Oslo kommune.

     Foreldreaksjonen Stopp Støyen ble tildelt æresprisen Årets støydemper på den nasjonale støykonferansen. I pristalen takket Støyforeningen Justisdepartementet og Politidirektoratet for at reguleringsplanen var så stupid og maktarrogant mht. støy at den vekket foreldrene i Oppegård.

     Stopp Støyen-aksjonen kan også være en inspirasjon for for foreldre og foreldreutvalg ellers i Norge om at miljøutfordringer, ikke minst støyutfordringer, trenger foreldres engasjement om man skal sikre barn gode oppvekstmiljøer. Bare i Oslo bor 60-70 000 barn i gul støysone. Foreldre må engasjere seg for å hindre samfunnsplanlegging og utbygging som gir slike oppvekstmiljøer.   

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan