Nyheter
Sommer i Støyforeningen
Oppdatert : 15 juli 2015
Ferie og firsketur

Norsk forening mot støy har sommerlukket i uke 30-32. Kontoret og epost vil bli fulgt opp sporadisk i denne perioden.  Mandag 10. august er vi fulltallige igjen. God sommer!

Varmepumper: Støysaker i kø
Oppdatert : 24 juli 2015
vp

Kø av saker med støy fra varmepumper. Foto Pål Jensen

Varmepumpesaken i Bærum, hvor saksomkostningene hittil har kommet opp i 200 000 kr, er ikke enestående: Teknisk Ukeblad skriver at sakene står i kø. I et klagebrev heter det: «Måling med lydmåler lånt fra Tromsø kommune viser mellom 50 og 60 dB utenfor vårt vindu, noen gang også høyere. Vi klarte ikke å måle opp verdier under 45 dB, som er den høyest anbefalte verdien.» Mer: http://www.tu.no/bygg/2015/07/24/saker-i-ko-krangler-om-varmepumper-over-hele-landet

Bærum: Dømt til å slå av varmepumpe kl. 1900–700 (klikk her for mer)
Oppdatert : 13 juli 2015
vp-energysavne

En varmepumpe av denne typen har havnet i retten. Ill. Energy Save.

En familie i Bærum ble i vår dømt til å skru av varmepumpen sin kl. 19.00–7.00, dvs. om kvelden og natten: De ble dømt til dette frem til varmepumpeanlegget blir rettet slik at støyen fra anlegget er innenfor støygrensene. I tillegg ble de dømt til å dekke saksomkostninger på kr 200 000. Dommen fra Asker og Bærum tingrett er nå anket. En sakkyndig fra Brekke & Strand Akustikk fastslo at støyen om kvelden og natten var over grenseverdiene for støy fra tekniske installasjoner i Norsk Standard NS 8175.

Heathrow: Plane Stupid-aksjon mot 3. rullebane
Oppdatert : 13 juli 2015
fly-plane-stupid2

13 aktivister fra miljøgruppen Plane Stupid kom seg i natt inn på en av Heathrow rullebaner ved å klippe seg gjennom et gjerde, for så å legge seg på rullebanen. Aksjonen var en protest mot vedtaket om å bygge en 3. rullebane. Utbyggingen er i strid med tidligere vedtak i High Court og vil føre til større utslipp av klimagasser og mer støy- og luftforurensning.

Mer.

Støyskjerm med solceller
Oppdatert : 07 juli 2015
støyskj-sol2

Nederlandske forskere har beregnet at 1 km støyskjerm med solceller kan gi nok strøm til 50 husholdninger i et år – eller til å drive elbiler 90 000 km (dvs. 6–7 elbiler med gjennomsnittlig kjørelengde). Disse tallene avhenger selvfølgelig av solmengde, klima, strømforbruk osv. på stedet – samt vedlikehold (en solcelle tilsmusset av eksos, svartsmuskete partikler og annet møl, har liten virkning). Men de viser uansett at en støyskjerm kan gjøres til noe mer enn en forstyggende mur.
Mer 

Ski: Så mye spuntestøy at kommunen la seg flat
Oppdatert : 06 juli 2015
flat2

På Hebekk i Ski har det dannet seg et nytt spuntested, og her er det kommunen som uten varsel skapte spuntestøy på opptil 100 dB (desibel) ved en nærliggende fasade. Da Østlandets Blad kontakten kommunen og påtalte fadesen, la kommnen seg flat. Støydempende materialer (absorbenter) rundt spuntemaskinen har større virkning enn det å innta horisontalen.

Ski stasjon: Mindre spuntestøy
Oppdatert : 06 juli 2015
støydempski1.jpgj
støydempski2

Øverst: Godstog som støyskjerm på Ski stasjon.

Nest øverst: Presenningen reduserer støyen med et par dB, og den høyfrekvente støyen kuttes mest. Fotos Pål Jensen

Jernbaneverket har iverksatt flere tiltak for å dempe spuntestøyen på Ski stasjon. De har parkert et godstog mellom spunteområdet og stasjonen, og de har kledd rekkverket langs gang- og sykkelveien over sporene med en presenning. 

Kommunene har kommet kort i det systematiske folkehelsearbeidet
Oppdatert : 30 juni 2015
folkehelse

Fire bidragsytere til folkehelsen: Naturverner og friluftsmann Nils Faarlund, akustiker Iiris Turunen-Rindel i Norsk Standard, advokat Jan Arhaug, Norges ledende ekspert på støyjuss – og konsernoverlege i NSB Ørn Terje Foss. Foto Pål Jensen.

Norske kommuner har i varierende grad etablert et systematisk folkehelsearbeid etter at Folkehelseloven i 2011 erstattet Kommunehelsetjenesteloven. Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av det offentlige folkehelsearbeidet. – Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker. Det er viktig å styrke systematikken i arbeidet for å kunne møte de store folkehelseutfordringene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
Mer.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan