Nyheter
Foredrag og film fra temamøtet: IKKE LENGER FARLIG Å BO I RØD STØYSONE?
Oppdatert : 27 aug 2015

Er det mulig å få gode, helsefremmende bomiljøer i rød sone? Hva er risikoen ved å gi dispensasjon fra støybestemmelsene? Her er foredragene fra dette temamøtet.

(Plan- og bygningsloven om rød støysone: rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås)  

Kommunenes langtidsplaner er over oss. Mange - ikke minst Oslo - legger opp til betydelig, ny boligbygging i rød sone. For mye eksponering mot støy medfører helserisiko på lang sikt.  Kan politiske vedtak oppheve fysiske lover? Kan dette gjøres på en forsvarlig måte? Legges det opp til en praksis som uthuler støyvernet i plan- og bygningsloven. Eksisterer det referanser og dokumentasjon om at dette kan gjøres på en vellykket måte? Les hele programmet.

Wasstøl _W4A9925

Morten Wasstøl, dir. for byutvikling, Oslo kommune,orienterte om hvordan boligbygging i rød sone kan være forsvarlig.

(Filmopptak og alle fotos: Viktor Jæger, Jæger studio.)

Bygge i støy for å bo i ro?
Oppdatert : 26 aug 2015
boiro

Det spørsmålet reises på Ljudmiljöcentrums symposium i Stockholm 20. oktober. Foranledningen er at regjeringen har vedtatt en forskrift (Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader) som tillater betydelig mer veitrafikkstøy og flystøy enn før – og dessuten mer nattlig trafikkstøy. På symposiet dokumenteres helsevirkningen av trafikkstøy i lys av nye forskningsresultater. Mer!

Anbefaler ikke kontorlandskap
Oppdatert : 24 aug 2015
stollek2

Stollek. Foto CourtlyHades296/Wikimedia Commons

Telenor er en ledende norsk markedsfører av clean desk-ideologien, en form for musikalske stoler hvor de ansatte sirkulerer med sine bærbare PC-er og setter seg der det passer seg når det passer seg å sette seg. Telenor-sjef Baksaas skal ha hevdet at den åpne kontorløsningen til Telenor er en av hovedårsakene til at Telenor har tatt steget fra å være en traust monopolist til å bli et verdensledende telekomselskap med over 150 millioner mobilabonnenter. Den telenorske stolleken fører iallfall til at en sparer plass, for en viss andel av arbeidsstokken er alltid fraværende.

     Arbeidsstokken blir desto mer fraværende i åpne kontorlandskap, skal vi tro en dansk undersøkelse av 2043 arbeidstagere: Sykefraværet økte med 62 % – selv etter justeringer for ulikheter i type arbeid og andre faktorer som kunne spille inn (Sickness absence associated with shared and open-plan offices - national cross sectional questionnaire survey, Scandinavian journal of work, environment and health, 2011).

Fullt hus på temamøtet om rød støysone
Oppdatert : 20 aug 2015
temamøte2015-1

Ikke lenger farlig å bo i rød støysone? T.h. Morten Wasstøl, avdelingsdirektør Byutvikling i Oslos plan- og bygningsetat. Foto Pål Jensen

I indre Oslo er det foreslått omfattende fortetting i rød støysone pga. landets beste kollektivdekning og dessuten mange reisemål innen gang- og sykkelavstand. Dette var tema for Støyforenigens møte 19. august, som samlet fullt hus tross sen innbydelse.

     Morten Wasstøl, avdelingsdirektør Byutvikling i Oslos plan- og bygningsetat, begrunnet forslaget i sitt foredrag, mens Støyforeningens planekspert Steven Gersh advarte mot mulige følger av fortetting i rød sone. Det ble orientert om Statens vegvesens innsigelser mot Kommuneplan 2030,spesielt det foreslåtte omfanget av dispensasjon fra T-1442. Planlegger Tore Syvert Haga pekte på den store risikoen for at reguleringsplaners gode intensjoner fordunstet i møte med virkeligheten i den enkelte byggesak.  Ulf Winther og Pål Jensen foreslo tiltak for å krympe de røde og gule sonene – som lavere fartsgrenser, støysvak asfalt og elektrifisering av busser, kommunale kjøretøy og annen transport. Foredragene på møtet blir lagt ut på våre nettsider etter hvert.

Mobilitetsuken 16.–22. september
Oppdatert : 13 aug 2015
mob15

589 byer skal delta i Den europeiske mobilitetsuken 2015, som skal fremme bærekraftig mobilitet. Av disse er fem norske: Alta, Bergen, Moss, Sarpsborg og Trondheim. Østfold alene stiller altså sterkere enn hele Hviterussland, hvor Polotsk har meldt seg på. Oslo har deltatt flere ganger før, på et vis – men har vel ikke råd i år. Kanskje arrangementet heller burde kalles Sunn by for sunne mennesker.  Mer

Oppegård: Nå legger også Odlos sagfører seg flat
Oppdatert : 11 aug 2015
sunday

Aldri på søndag

Arbeiderne på toppen av det nye Odlo-bygget i Oppegård feiret søndagen ved å svinge en betongsag. Dette fikk naboene til å kontakte politiet, som avsluttet arbeidene kl. 1215. Odlos sagfører gjorde som spuntemestrene i Jernbaneverket tidligere i sommer: Han la seg flat og bedyret at slikt ikke skal skje, skriver Østlandets Blad i papirutgaven,

Skedsmokorset: Får ikke støyskjerm
Oppdatert : 10 aug 2015
vei-rv4

Anny Aasmundsen er en av mange titusener som plages av veitrafikkstøy, men som ikke får støyskjerming eller andre tiltak. Foto Pål Jensen.

Selv med balkong og soveromsvindu kun noen meter fra fylkesvei 120, blir det ikke satt opp støyskjerm utenfor leiligheten til Anny Aasmundsen. Dette til tross for hun har vanskeligheter med å få sove, at naboene har fått støyskjerm – og at veien nå utbedres med kollektivfelt som fører bussen enda nærmere balkongen og soveromsvinduet. Statens vegvesen har fått beregnet at støynivået er under grenseverdiene for å kreve tiltak.

     Støyforeningens generalsekretær, Ulf Winther, påpeker at grenseverdiene som skal utlyse reaksjoner tar utgangspunkt i lukkede vinduer og ventiler, som jo er en situasjon folk flest ikke har.

Mer

Ferien er slutt. Ikke sommeren☺
Oppdatert : 10 aug 2015

Vi takker våre millioner av trofaste lesere som har ventet tålmodig på nye nyheter mens vi har feriert og latt latsabben og slabbedasken i oss komme krypende oppover bena☺

ferie

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan