Nyheter
Støyåret 2016 - fra vondt til verre
Oppdatert : 27 april 2017
Skjermbilde 2017-03-08 kl. 07.53.39

Kombinasjonen av ingen synlig ambisjon om å redusere veistøy og boligpolitikk gjør at antall støyplagede vokser langt mer enn trafikken. Vi trenger skjerpet bruk av T-1442.   

I et oppsummerende tilbakeblikk på 2016 finner vi mange flere negative enn positive trekk som påvirket støysituasjonen i Norge.  2. desember publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte beregninger for antall støyplagete i Norge. Tallet har økt til nesten 2 millioner, av en befolkning på 5,25 mill.!  Veksten i antall støyplagete utgjør ca 60% siden den gang Stortinget vedtok å redusere antall støyplagete, med et mål for reduksjon som i dag er nedjustert til 10 %. Trafikken har i samme periode vokst 34%, mindre enn veksten i antall støyplagete . Trist å observere den politiske passiviteten, skriver Norsk forening mot støy i sin årsmelding. 

Støykonferansen 2017- Støy, fortetting, helserisiko, og vern mot støy
Oppdatert : 11 juni 2017
Skjermbilde 2017-06-11 22.12.33

På konferansen kan du blant annet høre disse.

Sted: Oslo kongressenter, Møterom Forum, Youngs gt. 21 (Youngstorget), 0181 Oslo 

Dato: Tirsdag 13. juni. Kl. 09.00 til 15.30    Arrangør: Norsk forening mot støy

Kontaktperson for påmelding: Steven Gersh/Ulf Winther, Telefon: 22 87 04 20

påmelding til epost: post@stoyforeningen.no

Merk påmeldingen: Konferansen Støy, helse og vern mot støy

Gratis adgang.  Påmelding av hensyn til lunsj og annen enkel servering.

Se hele programmet.

Plaget av støy i Oslo?
Oppdatert : 07 juni 2017
oslo-støyskjerma2

Her finner du et klageskjema. Denne fotomontasjen er en montasje.

Her er kommunens oppskrift:

Slik klager du
1. Ta først kontakt med de som bråker. Dette kan være både de som utfører arbeidet eller de som eier eiendommen.
2. Finn ut av om borettslaget eller sameiet kan løse problemet. Hvis flere beboere er berørt, bør klagen sendes av borettslaget, sameiet eller utleier.
3. Send skriftlig klage til oss, med følgende opplysninger:
1. Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, nattklubb, tekniske maskiner eller lignende)
2. Hvem som støyer
3. Tidspunkt
4. Varighet
5. Hvem du klager for (privatperson, skole, sykehus, næring eller lignende)
6. Hvordan støyen plager deg

Natur og Ungdom: Nei til 3. rullebane
Oppdatert : 27 mai 2017
flystøy-hist2x

Også Natur og Ungdom (NU) sier nei til 3. rullebane på Gardermoen, først og fremst av klimahensyn. 5.1 mill. nordmenn flyr allerede like mye som 50 mill. gjennomsnittseuropeere, og en 3. rullebane vil føre til enda mer flytrafikk. Den store flytrafikken skyldes bl.a.:

  • Ingen CO2-avgift på flytrafikk til og fra Norge
  • Flytrafikk ut av EU/EØS-området er ikke en del av EUs kvotesystem
  • Fritak for merverdiavgift på flyreiser til og fra utlandet
  • Taxfree-ordningen på flytrafikk til og fra utlandet

Mer på NUs nettside
Mer på Facebook 

– Noe helt annet
Oppdatert : 24 mai 2017
vannsc-svaner

Vannscootere er noe helt annet, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten. Det syns nok svanene også.

Vannscooterkjøreren som dukker opp senere på dagen, skal ikke noe sted. Han skal kjøre i ring rundt holmen, og han skal kjøre i ring rundt seg selv for å treffe sine egne bølger. Støyende. Raskt. Uforutsigbart. Så skriver Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten

Varmepumper i nesten halvparten av eneboliger og småhus
Oppdatert : 07 juni 2017
vp-arhaug3

Innkassing gir en viss støydemping. Foto Jan Arhuag.

Stadig flere installerer varmepumper, og NOVAP – Norsk Varmepumpeforening – anslår at 40–50 % av alle norske eneboliger og småhus er oppvarmet av en eller annen varmepumpeteknologi. Enova støtter installering av alle slags varmepumper – unntatt luft/luft-varmepumper, som gjerne er billigere og mindre effektive enn de andre. Varmepumpen er utvilsomt en genial oppfinnelse. Men hvor mye av miljøgevinsten for varmepumpene går bort ved at folk i stedet hever innetemperaturen (også i rom som ikke er i bruk) og sløser med varmtvannet?

     Helt sikkert er det at varmepumpebølgen ikke har gått upåaktet hen blant støyplagede naboer. For selv om det kreves autorisasjon for å montere en varmepumpe, omfatter autorisasjonen bare et F-gass-sertifikat, ikke krav til kunnskaper om støy.

Mer.

Ikke bare støyhelvete: Vannscootere kan møte regelkaos
Oppdatert : 19 mai 2017
Skjermbilde 2017-05-19 09.08.24

BT: NRK Telemark melder om om ordføreropprør mot departementets skroting av vannscooterregelverket.

   Når godværet kommer er vannscootersesongen i gang. Kommunene skal jobbe raskt dersom de skal ha på plass et lokalt regelverk for vannscootere, slik som meldingen fra Klima- og miljødepartementet legger opp til.  I mediene varsles ordføreropprør mot departementets oppheving av vannscooterregelverket.

Vannscooterforskriften opphevet
Oppdatert : 18 mai 2017

|

vannsc4

Nå kan vannscootere kjøre og støye på linje med fritidsbåter.

Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter. Svein Harberg (H) bedyrer at det ikke er snakk om frislipp og villmannskjøring. Hurra.
Mer om ikke-frislippet og ikke-villmannskjøringen.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan