Nyheter
Sommer i Støyforeningen
Oppdatert : 20 juni 2016
Ferie og firsketur

Norsk forening mot støy har i 2016 sommerlukket i juli. Kontoret og epost vil bli fulgt opp sporadisk i denne perioden. På nettsiden har vi et eget kontaktskjema (Menyknappen Spør oss). Nettsiden har også oversikt over medarbeidernes mobilnumre. Mandag 1. august er vi i normal drift. God sommer!

Hans Otto Watne valgt til ny styreleder
Oppdatert : 28 april 2016
Skjermbilde 2016-04-27 15.03.36

Foreningens styre 2016-2017:

Årsmøtet 15. mars behandlet og godkjente årsberetning og regnskap for siste driftsår. 

Årsmøtet vedtok også forslag om en mindre justering av kontingentsatsene. Kontingentene har ikke vært endret siden 2007. De nye satsene trer i kraft fra 2017.

Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen besto av Tone Tellevik Dahl, Snorre Sletvold og Erling Moberg.  Det nye styret ble:  

Hans Otto Watne, (gjenvalg), 2 år
Ole Erik Yrvin, 1 år 

Ingunn Milford, 2 år
Emily Robertson, 2 år

Kristin Sandaker, 1 år,var ikke på valg.

Styret konstituerte seg selv på styremøtet 26. april og valgte Hans Otto Watne til å lede styret.

Du kan laste ned

Skjermbilde 2016-03-17 14.27.44

Les mer om den nye styrelederen:

Festivaltid☺
Oppdatert : 24 juni 2016
festivaler

Ikke helt likegyldig hva slags festival du går på. T.v, Du trenger mer enn ørepropper med tungmetallbandet Manowar, som skryter å ha verdensrekorden i øredøvende musikk. Foto Wikimedia Commons. Herrene til høyre spiller i en langt mindre øredøvende liga.

Sommeren er festivaltid! Men hvis du ikke velger festivaler hvor de spiller med rent akustiske instrumenter og/eller sordin, bør du bruke ørepropper eller annet hørselsvern – iallfall hvis du står nær høyttalerne og hører på artister som ikke helt har skjønt forskjellen på musikk og artilleriangrep. Øreproppanbefalingen kommer fra våre danske venner, med henvisning til en 4½ timers festival i Amsterdam. Der målte de 100 dB, dvs. så sterk lyd at et kvarters eksponering kan gi hørselstap. Og tungmetallbandene kan skryte av enda mer.
Mer.

3D-støykart
Oppdatert : 24 juni 2016
openptsd

Til venstre et vanlig støykart (Asker) fra Statens vegvesen. Til høyre skjermbilde fra openPTSD-programmet.

Vanlige støykart (støysonekart) er todimensjonale. Statens vegvesens støykart er f.eks. basert på beregnet støy i 4 m høyde. Mange byer er imidlertid meget tredimensjonale. OpenPSTD-prosjektet utvikler programvare for å generere 3D-støykart – og finne ut hvordan en kan redusere støyen med inngrep i bylandskapet som støyabsorberende materialer, og plasseringer av bygninger. Som navnet sier, er OpenPSTD basert på åpen kildekode.

Mer.

Støysvak biltrafikk: Store teoretiske muligheter
Oppdatert : 06 juni 2016
leo-dekk

Dekkoperatøren Hans-Erik Hansson med sitt støysvake komposittdekk, i samtale med Støyforeningens generalsekretær Ulf Winther. Foto Pål Jensen.

Mesteparten av den hørbare støyen fra biltrafikk kommer fra dekkene, og dekkstøyen påvirkes både av bildekkene og veidekket. På SINTEF-seminaret i Forskningsparken 2. juni ble det presentert både bildekk og veidekker som kan gi langt mindre støy enn dagens. Et prosjekt med det velklingende navn PERSUADE har nedfunnet asfalten og utviklet et poroelastisk gummidekke (PERS = Poro-Elastic Road Surface) som sies å gi 7–12 dBA mindre støy enn vanlige veidekker, dvs. nesten samme virkning som en støyskjerm. For øvrig ble også mulighetene for multifunksjons-støyskjemer tatt opp. Et nyutviklet komposittdekk ble sagt å kunne redusere dekkstøyen med 10 dBA, dvs. fjerne 90 % av denne støyen.

Det er fortsatt noen problemer med disse produktene – dels praktiske, dels politiske, f.eks.:
Slitasje, særlig fra tungtrafikk og piggdekk, gjør at iallfall dagens utgaver av PERS nokså raskt mister mange av sine støydempende egenskaper.
De store bilprodusentene driver en intens lobbying mot støysvake bildekk fordi slike dekk ikke tåler de store hastighetene som fortsatt er tillatt på en del motorveier i Tyskland (selv om andre europeiske land har 140 km/t og lavere som høyeste fartsgrense).
Hvis biltrafikken ikke elektrifiseres, blir den samlede støyreduksjonen mye mindre enn tallene ovenfor antyder.
Tross alt burde forskning i og utvikling av støysvake bildekk og veidekker være en gavepakke for regjeringspartiene, og særlig Frp, som jo har Samferdselsdepartementet. Med disse produktene kan jo veitrafikkstøyen – som plager nærmere 1,5 mill. mennesker i Norge – reduseres så det monner uten at en behøver å støte bilistene på mansjettene. Mer om PERSUADE .

Oslopakke 3: Mindre støy?
Oppdatert : 06 juni 2016
t-bane

T-baneutbygging fjerne mye overflatetrafikk og tilhørende støy. Foto Pål Jensen

Politikerne har forhandlet seg frem til en ny Oslopakke 3-avtale. Den har noen fordeler fremfor den gamle, først og fremst ved at kollektivtilbudet styrkes og ved at mye av den nye E18-motorveien (strekningen fra Høvik og vestover) utsettes. Støyplagene reduseres mest ved at Fornebubanen og ny T-banetunnel (planlagt fullført henholdsvis i 2024 og 2028) vil føre store trafikkmengder under bakken. Mer.

Konferansen: Foredrag på høyt nivå
Oppdatert : 26 mai 2016
arhaug-milf-liten

På Støyforeningens konferanser får du faglig påfyll og treffer hyggelige mennesker. Her advokat Jan Arhaug og akustiker Ingunn Milford i Multiconsult. I bakgrunnen en annen akustiker, Iiris Turunen-Rindel i Standard Norge. Foto: Pål Jensen.

Også i år holdt foredragene på Støyforeningens konferanse et høyt nivå. Akustiker og styremedlem Ingunn Milford fra Multiconsult dokumenterte sammenhengen mellom lydkvaliteten i boliger og andel støyplagede og plagegrad. 13–20 % ble noe, mye eller voldsomt plaget hvis lydforholdene så vidt tilfredsstilte minstekravene – trinnlyd ble oppfattet som mest plagsomt. Medregnes de som oppgav å være litt plaget, ble andelen plagede høyere. Minstekravene er da også ment å gi tilfredsstillende lydforhold, ikke gode lydforhold.

Vi legger ut foredragene etter hvert, men alt nå kan du kose deg med rapporten Ingunn Milfords foredrag var basert på.

Mer.

Hysj! til alle naboer
Oppdatert : 24 mai 2016
ulf

I anledning Støyforeningens konferanse onsdag sier Støyforeningens generalsekretær, Ulf Winther, bl.a. til Dagsavisen:

     – Støy er farlig om man lever sitt liv i et støyeksponert område, gul sone eller verre. Man dør litt hver dag, for å bruke et slagord fra den gang sigarettrøyking ble erkjent som helsefarlig. Danske undersøkelser viser at menn som lever i et støybelastet område, risikerer å få forkortet sitt liv med cirka to år. Da er andre sosiale årsaker ryddet vekk. WHO sa i sin rapport om støy at hvert 50. dødelige hjerteattakk i Vest-Europa tilskrives støy. Dette etter såkalte epidemiologiske beregninger der samspillet av årsaker var analysert og hver enkelt årsak fikk sin selvstendige innflytelse beskrevet som andel av dødeligheten. Men støy har også innflytelse på andre måter, blant annet kan støy påvirke adferdsmønsteret hos barn, og dermed deres livsutvikling.

Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan