Nyheter
Årsberetningen 2013
Oppdatert : 26 mars 2014

Årsberetningen 2013 for Norsk forening mot støy, som vedtatt på foreningens årsmøte 12. mars.

Du kan nå også laste det rikholdige festskriftet som ble laget i forbindelse med Støyforeningens jubileum:

Festskrift 5,51 MB
mutt-lavopp

Fra 50-årsjubileet. Mutt Aiello, æresmedlem og tidl. (1975-99) daglig leder, nyter Klangkammer. Foto Pål Jensen.

Foredragene på konferansen 12. mars
Oppdatert : 04 april 2014
Sleepless 600 v2

KONFERANSEN: MÅ MILJØVENNLIG ENERGI STØYE? LAST NED FOREDRAGENE

12. mars arrangerte Norsk forening mot støy en konferanse som belyste støyutfordringer med de "miljøvennlige" energiformene og energibærerne. Konferansen tok også opp spørsmålet om det er riktig å kalle en energiform "miljøvennlig" så lenge den medfører støyproblemer og helsekonsekvenser. I tillegg ble det presentert eksempel på løsninger av støyproblemer. Det har vært en del interesse for foredragene. De kan nå lastes ned på våre nettsider. Les mer og last ned foredragene.

Bildetekst: På konferansen fortalte bl.a. rådgiver Stein Børre Kolstad om eksempler på vellykket demping av støy fra tekniske anlegg. Foto: Steven Gersh

Sten børre Kolstad foto- Steven Gersh
Seeds of Silence 11. april
Oppdatert : 11 april 2014
stillhetfrø

Så noen stillhetsfrø der du bor! Ill. MAJOBO.

Norsk Taiji Senter i Oslo inviterer til medlemsmøte (kr 100 i inngangspenger for ikke-medlemmer). Helene Gallis, daglig leder av MAJOBO (Mat og jord der du bor) kommer og vil gi oss en kort introduksjon til MAJOBO-prosjektet og hvordan vi kan skape en grønn lunge i byen, midt i kvadraturen. Og hvis du ikke har tid og anledning til å møte opp, kan du så noen stillhetsfrø der du bor. Mer.

Elbusser støyer mye mindre
Oppdatert : 11 april 2014
støy-busser

Elbusser støyer langt mindre enn eksosbusser, iallfall ved hastigheter opp til ca. 65 km/t. En økning på 10 dBA tilsvarer en tidobling av lydtrykket. Målingene gjelder maksstøy ved passering 50 fot (ca. 16 m) unna. Batteribusser ligger trolig nær trolleybusser i støynivå. 40 mph er ca. 65 km/t. Ill. fra rapporten.

Den som har hørt en elbuss, vet at den støyer langt mindre enn en dieselbuss – iallfall i bytrafikken. Forskjellen er større enn for personbiler. Forskjellen mellom dieselbusser på den ene siden og gassbusser og hybridbusser på den annen er mindre. Begge deler bekreftes av målinger utført i USA.

Ålesund: Måtte tilby hotellplass pga. støy
Oppdatert : 11 april 2014
dynamitt

Sprengning i boligstrøk gir lett støy over grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingIll. Pbroks13/Wikimedia Commons

Da Aksla Parkering begynte å bore og sprenge i fjellet, ble naboene i Parkgaten ille plaget av støy. Etter flere klager fattet kommuneoverlege Daniel Berntsson et hastevedtak som påla Aksla Parkering å sørge for at de nærmeste beboerne midlertidig gis et annet bosted. Alternativet var 15.000 kroner i dagmulkt. De mest plagede fikk plass ved et Thon-hotell.

Åpningstider i påsken
Oppdatert : 09 april 2014
blåveis

Nyt solen i påsken! Foto Pål Jensen

Vi har åpent – med redusert bemanning – kl. 10–15 i den stille uke, mandag–onsdag før skjærtorsdag. Ellers ordinære åpningstider fra og med tirsdag etter påske. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske og en god vår!

Også for lite lyd kan gjøre syk
Oppdatert : 08 april 2014
stillerom-xt

Stillerom. De dype trestykkene absorberer lyden. Ingen har klart å oppholde seg her mer enn en time. Lyden i rommet er målt til – 9 dB, 1/8 av den svakeste lyd et godt menneskeøre kan oppfatte. Foto Wikimedia Commons.

Støy er helseskadelig, men også mangel på lyd kan være til å bli syk av. Ved Consumer Reports Laboratory i Minneapolis har en klart å lage et rom så stille at lydnivået er målt til –9 dB. Dette tilsvarer visstnok lyden når en musunge tisser på et trekkpapir, målt på snaut 3 m hold – og er 1/8 av den svakeste lyd et godt øre kan høre. Og ingen har klart å oppholde seg mer enn 60 minutter i dette stillerommet. Et naturlig lydmiljø er ikke slik som i dette rommet. Vi kan da også bli syke av for lite lyd, hvis vi bevisst stenger lyden ute. Så sier Georg Træland,Teknisk Audiolog og leder ved Hørselsavdelingen på Sørlandet Sykehus, til Kvinneguiden.

Siste frist for å nominere kandidater til årets støypriser
Oppdatert : 08 april 2014

10. april er siste frist for å foreslå kandidater til årets støypriser!
 På Støyfri dag vil vi dele ut priser som peker på gode og dårlige eksempler i 2013 knyttet til innsats mot støy. Vi mottar gjerne forslag til kandidater.
 Lanser din kandidat, med en kort begrunnelse, innen torsdag 10. april kl 14.00. Send forslaget til post@stoyforeningen.no

De aktuelle prisene er:

STØYDEMPERPRISEN 2014
 Har du forslag til kandidater til æresprisen Årets støydemper, så send oss noen ord. Dette kan være personer/organisasjoner/institusjoner som har gjort en viktig innsats for å redusere/forebygge støy.

SNEGLEPRISEN 2014
 Har du forslag til kandidater til Årets snegle, kan du også lansere det. Dette må være personer/organisasjoner/institusjoner som i året som har gått, har stått for dårlige initiativ eller manglende innsats når det gjelder å redusere støy. Ellers står for en støypraksis som er sterkt plagsom.
 
 STØYPRISJURY 2014
 Forslagene vil bli vurdert av en jury som består av
    Journalist Sissel Benneche Osvold
    Advokat Jan Arhaug
    Arkitekt Didrik Hvoslef-Eide
    Jurist Audun Engh

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan