Nyheter
Vi trenger flere medlemmer
Oppdatert : 13 juni 2014

Bli med å verve et medlem hver.

Konferansen «Bylykke» – om urbanisme, bylivskvaliteter og .....støy
Oppdatert : 16 okt 2014

18. november arrangeres Bjørvikakonferansen «Bylykke». Konferansen tar for seg hva som gir "bylykke" og bylivskvaliteter, og ser også nærmere på den allestedsværende urbanismens muligheter, potensielle konflikter og dilemmaer. Rådgiver Steven Gersh i Norsk forening mot støy vil holde et innlegg om hvilke støykonflikter som kan oppstå, og som byutviklerne bør ta høyde for å løse allerede på planleggingsstadiet. Du er invitert til å delta.

inter.noise 2014: 16.–19. nov.
Oppdatert : 22 okt 2014
internoise2014

Den 43. verdensstøykongressen avholdes 16.–19. november i Melbourne, Australia. Tema: Hvordan verden kan forbedres ved å kontrollere støyen. Mer

Naturfilosofisk seminar lørdag 1. nov.
Oppdatert : 21 okt 2014
naturfil

Siste sjanse for påmelding! Bidrag ved bl.a. prof. Dag O. Hessen (også bidragsyter til vårt blad) og Rasmus Hansson (stortingsrepr. for Miljøpartiet De Grønne).
Mer

Biltrafikk = økt fare for hjertedød blant kvinner
Oppdatert : 21 okt 2014
bilkø-ski

Ikke bra for hjertet å bo nær en større vei.

Det viser en undersøkelse blant 107 000 kvinner i USA. Foto Pål Jensen

I USA forårsaker hjerte-/karsydommer 1/4 av dødsfallene blant kvinner. Og naboskap til en større vei er en like stor risiko som fedme, røyking og dårlig kosthold. 50 m fra en slik vei er risikoen for hjertedød 38 % høyere om 500 m fra en tilsvarende vei. Det sier Jaime E. Hart fra Brigham and Women's Hospital og Harvard Medical School i Boston etter å ha ledet arbeidet med en undersøkelse av 107 000 kvinner. De fleste var hvite middel- og oberklassekvinner, med en gjennomsnittsalder på 60 år. Riskoen for plutselig hjertedød økte 6 % for hver 100 m mindre avstand til veien. 50 m fra en vei med f.eks. 10 000 kjøretøy i døgnet og fartsgrense 80 km/t gir normalt ca. 65 dBA Lden, dvs. et veiet gjennomsnitt hvor støy om kvelden og natten vektlegges mer. Det tilsvarer grensen mellom gul og rød sone i det norske støyregelverket. De mest utsatte stedene i Norge har støy over 80 dBA, og tilsvarende mer eksos. Mer.

Forfattere om lyd og lydmiljøer
Oppdatert : 20 okt 2014
tsjekov

Anton Tsjekov, en typisk forfatter. Ill. Wikimedia Commons.

Hvordan lykkes man å beskrive, formidle og berette om lyd ved å sette ord på et papir? Dét skal forfattere berette om på et møte i regi av Ljudmiljöcentrum ved Lunds universitet 5. desember. Og det er ikke snakk om frekvensanalyser, rentonekarakterer og desibabbel.

Mer: Send forespørsel til projektledare@ljudcentrum.lu.se, og merk emnefeltet ”5 dec”.

Ny standard for musikklokaler
Oppdatert : 17 okt 2014
ns8178

Standard Norge har nå til salgs en standard med akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, NS 8178:2014. Med den får Norges 500 000 utøvere samt planleggere, kommuner og andre i bransjen et verktøy for gode lydforhold i nye og eksisterende lokaler. Den kan brukes både for å kunne nyte musikken og å forebygge hørselsskader. Hvis kommunene har råd til å følge disse kriteriene i kulturbygg og musikklokaler, kan du iallfall ikke skylde på akustikken hvis du får dårlige musikkopplevelser. Her får du se en forhåndsvivning.

Hørselshjelp: Overfokusering på teknikk
Oppdatert : 15 okt 2014
tekno2

Overfokuserer også vi på teknobabbel? Ill. Norsonic.

Når høreapparater utdeles på offentlige hørselsklinikker, brukes altfor mye tid på teknikk – og altfor lite på brukerne. Resultatet er at apparatene ender i skuffen, og at hjelpen ofte er forgjeves. Det mener iallfall Anette Lykke Hindhede, som har skrevet en doktoravhandling om de sosiologiske aspekter ved høreapparatsrehabilitering. Under en konsultasjon på 45 min brukes de 43 på tekniske utlegninger. Blir det vel mye teknobabbel her i Norsk forening mot støy også? Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan