Nyheter
Støyfri dag 29. april! (Klikk her for mer)
Oppdatert : 23 april 2015

Hvem får Støydemperprisen 2015 eller Snegleprisen 2015? Og hva slags overraskelser har Støyforeningen på lager??

inad
28. april: Verdensdagen for sikkerhet og helse
Oppdatert : 23 april 2015
støy-vinkelsl

Mange arbeidsplasser er svært støyende, men her er iallfall hørselsvernet på plass. Foto Pål Jensen.

Tirsdag 28. april markerer ILO Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen for å fremme forebygging av arbeidsulykker og yrkessykdommer globalt. LO og AOF arrangerer et møte i Oslo på dagen. Mange arbeidsplasser har fortsatt mye støy, og hørselstap er blant de vanligste yrkessykdommer i Norge. Mer

Turistforeningen: Stans regjeringens villmannskjøring!
Oppdatert : 22 april 2015
snøsc8

Den 7. mai kan regjeringen åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter.

DNT, Norsk forening mot støy, Trafikkaksjonen og et stort flertall i befolkningen er helt imot.
Mer.

Foredragene fra konferansen
Oppdatert : 24 april 2015

Vi beklager at dette har tatt tid - pga. påske, flytting, installering av datautstyr og forberedelser til Støyfri dag. Men vi legger dem ut etter hvert.

Steinflueforsker mot støy fra tekniske installasjoner
Oppdatert : 24 april 2015
kjøleskrap

Kjøleskrap. Foto Ken Towner.

Ved å plassera steinfluene i eit pappbeger som står oppå ein mikrofon, kan forskarane ta opp signal og studera reaksjonar i laboratoriet.

     – Den største utfordringa er faktisk å finna eit rom som er stille nok, der det ikkje er for mykje forstyrrande vifter, kjøleskap eller liknande, seier Boumans.
Louis Boumans, som forsker på lydsignaler mellom steinfluer, til forskning.no.

For Jernbane: Regjeringens veisatsing er passé
Oppdatert : 15 april 2015
tog-fj

- Motorveger og 4-feltsveger var gårsdagens løsninger på transportbehovene, sier leder Kjell Erik Onsrud i For Jernbane. Potensielle store veiprosjekter går i de samme transportkorridorene som jernbanen og konkurrerer med den.
- Nye veger får sjølvsagt flere til å velge bilen, sier Onsrud. Allerede taper jernbanen gods til lastebilen. Byer og tettsteder langs vegene blir stadig fullere av biler og mer areal må brukes til biltrafikk, til fortrengsel for fotgjengere og syklister.

For Jernbane mener vi trenger et nytt nasjonalt jernbanenett til erstatning for dagens museumslinjer. Det vil være et viktig bidrag for å elektrifisere mer av transportene i Norge og mellom Norge og utlandet. Et konkurransedyktig jernbanetilbud nasjonalt vil med stor sannsynlighet gi et betydelig bedre kollektivtilbud lokalt, enn hva tilfellet er i dag. Også lokale terminaler for gods kan bli aktuelle.

For vår del tilføyer vi at elektrifisering av transport også er et kraftig bidrag til støyreduksjon. Hele pressemeldingen.

Vi flytter!
Oppdatert : 13 april 2015
flytt

Støyforeningen flytter til nye lokaler i Ekebergveien 1A. Ill. Wikimedia Commons.

Norsk forening mot støy har overtatt Elbilforeningens tidligere lokaler i Ekebergvn. 1A. Flytting og innfasing av nytt datautstyr tar tid, og det kan derfor ta litt mer tid enn vanlig å besvare henvendelser. Vi beklager dette.

Veiledende støymåling med mus
Oppdatert : 01 april 2015
mus

Ny hjelper for å kalibrere støymåleren. Foto Wikimedia Commons

Støyforeningens rådgiver Pål Jensen har begynt å ta med mus ved sine veiledende støymålinger. Ikke en datamus, men en lys levende smågnager. Denne brukes til å kalibrere støymåleren, for det har vist seg at 0 dBA (desibel-A) tilsvarer lyden fra en mus som tisser på et trekkpapir, målt 1 m borte.

                Iiris Turunen-Rindel, akustiker i Standard Norge og medlem av foreningens sakkyndige råd, sier i en kommentar at bruk av mus ikke er hjemlet i Norsk Standard NS 8174-2:2007, Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet metode. Men hun legger samtidig til at det er helt greit å bruke mus til kalibrering så lenge kravene i standarden følges – og at mus er søte.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan