Nyheter
Vi trenger flere medlemmer
Oppdatert : 13 juni 2014

Bli med å verve et medlem hver.

Konferansen «Bylykke» – om urbanisme, bylivskvaliteter og .....støy
Oppdatert : 16 okt 2014

18. november arrangeres Bjørvikakonferansen «Bylykke». Konferansen tar for seg hva som gir "bylykke" og bylivskvaliteter, og ser også nærmere på den allestedsværende urbanismens muligheter, potensielle konflikter og dilemmaer. Rådgiver Steven Gersh i Norsk forening mot støy vil holde et innlegg om hvilke støykonflikter som kan oppstå, og som byutviklerne bør ta høyde for å løse allerede på planleggingsstadiet. Du er invitert til å delta.

Bør synliggjøre skader av trafikkstøy
Oppdatert : 28 okt 2014

På tide å synliggjøre helseskader av trafikkstøy blant trafikkskadde og trafikkdrepte. Et eller annet sted mellom myndighetenes grafer for trafikkdrepte og trafikkskadde bør man forestille seg en graf over mennesker som dør for tidlig eller får helseskader som følge av trafikkstøy. Grafen er der, men er foreløpig ikke nøyaktig identifisert. Støyforeningen har laget en rød kurve for å minne ansvarlige om at vegtrafikkstøy også har en høyst reell helsekonsekvens, selv om den ikke er synlig på offentlige statistikker. Man kan ikke snakke om trafikksikkerhet uten å ta langsiktige helseeffekter av vegtrafikkstøy med i betraktningen. Les mer om Støyforeningens høringsuttalelse til Samferdselsbudsjettet.

Trafikkskadde og støyskadde med rød kurve

På tide å synliggjøre helseskader av trafikkstøy blant trafikkskadde og trafikkdrepte. Støyforeningen har for visualiseringens skyld lagt en rød kurve inn i samferdselsbudsjettets kurvediagram på side 52, for å vise at trafikkstøy medfører en betydelig helsekonsekvens - som må tas hensyn til i budsjetter og handlingsplan.

Landstrøm i Bergen havn
Oppdatert : 31 okt 2014
skip-skoltekaien

I desember kan offshorefartøyene ved Skoltekaien i Bergen koble seg til landstrøm. Foto Bergen og omland havnevesen.
Dieselaggregatene spyr ut svovelforbindelser, NOx, CO2 og støy når skipene ligger til kai. I desember får derfor Skoltekaien i Bergen landstrøm – i første omgang ett sted hvor offshorefartøy kan koble seg på. I teorien kan båtene ta ut noe mer enn 400 kW. Pilotprosjektet koster ca. 7,5 mill. kr. Mer. Landstrøm på Wikipedia.

Helse, miljø og penger spart hvis alle kjører miljøbildekk
Oppdatert : 28 okt 2014

Hvor mye vil samfunnet, miljøet og du selv tjene på at du skiftet til bildekk med de beste miljøegenskapene? Norge har hatt obligatorisk miljømerking av bildekk fra 1.1.2012. Det internasjonalt anerkjente miljøkonsulent- og forskningsbyrået TNO undersøkte hva effekten ville bil for Nederland om alle kjøretøy i landet tok i bruk trippel A dekk (best både når det gjelder rulleegenskaper, våtgrep og støy). I Nederland ville det ha enorm effekt på energiforbruk, sikkerhet og støy. Årlige samfunnsbesparelser ville tilsvare 8 milliarder kroner. I Norge kan man regne med tilsvarende gode effekter.

Dekkmerket

Om alle bileiere valgte trippel A miljømerkede dekk ville de spare både seg selv, miljøet og samfunnet for store konsekvenser.

Vil Ruter elektrifisere bussene?
Oppdatert : 28 okt 2014
ebusco

En nederlandsk elbuss var på prøvetur i Oslo juni 2013. Foto Pål Jensen

Ca. 800 av Ruters 1200 busser går på diesel, men Ruter har ambisjoner om å komme seg over på fornybar energi innen 2020. Mest lovende, både for energiforbruk og støy, er elbusser. Biodiesel har ingen positive virkninger på støy- eller luftforurensninger, men Ruter skal ha ros for at de ikke – i motsetning til enkelte andre – prøver å fremheve slike produkter som «miljøvennlige». Biogass er litt bedre. For elbusser vurderer Ruter batterier og brenselsceller. Som vanlig ignoreres derimot den elbussteknologien som er velprøvet og alminnelig utbredt (selv i Bergen): Trolleybussen. Mer.

Høringsuttalelser til statsbudsjettet
Oppdatert : 24 okt 2014

Stortingets behandling av statsbudsjettet er nå i full gang. 

Høringsuttalelsene til Norsk forening mot støy legges ut her.

budsjett15
inter.noise 2014: 16.–19. nov.
Oppdatert : 22 okt 2014
internoise2014

Den 43. verdensstøykongressen avholdes 16.–19. november i Melbourne, Australia. Tema: Hvordan verden kan forbedres ved å kontrollere støyen. Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan