Nyheter
Innkalling til årsmøte tirsdag 28. mars
Oppdatert : 07 mars 2017
oslohosp-kart

Du kan ta trikk 18 eller 19 til Oslo Hopsital. Inngang nærmest trikken. Foto Google Maps.

Innkalling til årsmøte i Norsk forening mot støy

Dato: 28. mars i Støyforeningens lokaler i Ekebergveien 1A, 0192 Oslo
Årsmøtet begynner kl. 18.00
Ta trikk 18 eller 19 til holdeplassen Oslo Hospital.
Årsberetning, med revidert regnskapkan lastes ned

Vedtekter2014 129,59 kB

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra Styret minst 3 uker i forveien. Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap

2. Orientering om budsjett 2017

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

4. Andre saker nevnt i møteinnkallingen, som styret legger fram.

Vel møtt!

Støyåret 2016 - fra vondt til verre
Oppdatert : 11 mars 2017
Skjermbilde 2017-03-08 kl. 07.53.39

Kombinasjonen av ingen synlig ambisjon om å redusere veistøy og boligpolitikk gjør at antall støyplagede vokser langt mer enn trafikken. Vi trenger skjerpet bruk av T-1442.   

I et oppsummerende tilbakeblikk på 2016 finner vi mange flere negative enn positive trekk som påvirket støysituasjonen i Norge.  2. desember publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte beregninger for antall støyplagete i Norge. Tallet har økt til nesten 2 millioner, av en befolkning på 5,25 mill.!  Veksten i antall støyplagete utgjør ca 60% siden den gang Stortinget vedtok å redusere antall støyplagete, med et mål for reduksjon som i dag er nedjustert til 10 %. Trafikken har i samme periode vokst 34%, mindre enn veksten i antall støyplagete . Trist å observere den politiske passiviteten, skriver Norsk forening mot støy i sin årsmelding. 

Byggestøy og barnehage: kommunelegen skjerper dispensasjonen
Oppdatert : 22 mars 2017
Skjermbilde 2017-03-22 08.43.30

Kommunelegen i bydel Gamle Oslo var raskt på pletten da foreldrene i Kværnerdalen meldte om støybekymring for barna. Bydelsoverlege Irene Teslo har stor forståelse for at et større anleggsarbeid tett opp til en barnehage utløser en rekke spørsmål og bekymringer. - Vi setter pris på det engasjementet som foreldregruppen i Smia ved Kværnerdalen barnehage har utvist. 

Bydelen tar klager på støv- støv og tilsvarende svært alvorlig. Den aktuelle byggedispensasjonen har en klausul som forutsetter at dersom arbeidet på Kværnertoppen medfører flere klager pga. støy /støv og/eller det påvises helsefarligstøy-, støv- eller annenhelsefare vil bydelsoverlegen kunne endre dispensasjonen og kreve at utbygger gjør ytterligere tiltak for å redusere/hindre plagen, eventuelt vil arbeidet måtte stanse til forholdet er rettet. Dette skjer oftest i god dialog med utbygger i de tilfeller dette skjer.

Den nye dispensasjonen kan du lese

Fra vindturbin til støyskjerm
Oppdatert : 21 mars 2017
vindt-støysk

Av glassfiber er du kommet. Til støyskjerm skal du bli.

Fotos: T.v.: Wikimedia Commons; t.h.: Pål Jensen.

Vindturbiner støyer. Men på sine gamle dager kan bladene brukes til å dempe støy. Danmark vil bruke kasserte vindturbinblad til støyskjerming. Bladene fra verdens første havvindpark, Vindeby, som nå rives, vil bli en del av gjenbrukseksperimentet. Ved å knuse glassfibermaterialet fra bladene er det mulig å produsere et glassfibergranulat som er svært lydabsorberende og tilfredsstiller det danske Vejdirektoratets krav for støyskjermer langs motorveier. Jakob W. Nielsen, mannen bak gjenbruket, forventer at skjermene er klare til kommersiell produksjon innen et års tid, sier han til den danske Miljøstyrelsen.
Mer på tu.no

Også SV vil skrinlegge 3. rullebane
Oppdatert : 20 mars 2017
avinor2

Skrur Avinor av smilet hvis 3. rullebane blir skrinlagt? Foto Avinor

På sitt landsmøte vedtok SV å si nei til en 3. rullebane på Gardermoen, eller OSL! på avinorsk. Også Venstre er mot 3. rullebane. Skal vi vurdere SVs og Venstres dokumenter opp mot hverandre ut fra hvor ofte de bruker ordet «støy», vinner for øvrig SV 1–0. Hurra.

SVs klimarapport 
Venstres stortingsvalgprogram 2017-2021 

Oslo: Forurensninger avler forurensninger
Oppdatert : 20 mars 2017
fly-piper

Måtte sjekke fjernvarmen om natten pga. varmeforurensninger om dagen. Foto Wikimedia Commons.

– Mange har reagert på at dette har forstyrret nattesøvnen. Er det nødvendig å gjøre dette på nattetid?
– Ja, og vi beklager at folk har fått forstyrret nattesøvnen sin. Men for å få best mulig resultat av arbeidet må vi ha optimale forhold med tanke på skydekke og temperatur. Et sted hvor en bil har stått og gått vil etterpå etterlate seg en varmesignatur. Derfor bør det være minst mulig aktivitet for at vi skal få best mulig resultater, sier Truls E. Jemtland, kommunikasjonssjef for Hafslund Varme AS., 20. mars 2017.

Mer.

Ytrebygda: Nei til «klimalandsby» – av miljøhensyn
Oppdatert : 16 mars 2017
ytrebygda

Snøhettas skisse av «Zero Village» i Ytrebygda har ikke forhindret at fylkesmannen sier nei til prosjektet grunnet flystøy og dårlig kollektivtilknytning. Til tross for navnet har Snøhetta tatt høyde for klimaendringene ved at syklistene i forgrunnen er kledd som på en varm sommerdag, enda treet de står under feller løvet som i oktober.

I Ytrebygda utenfor Bergen planlegges en «klimalandsby», med 700 hus som er ment å bli selvfosynt med energi. Men fylkesmannen har sagt nei til prosjektet. Det begrunnes med støy fra Flesland flyplass, i tillegg til dårlig kollektivdekning. Byråd Anna Elisa Tryti (Ap.) er skuffet. Hun viser til at utbyggerne mener å komme under 52 desibel støy, at det går 45 bussavganger hver vei i dag, og at det i tillegg er planer om skyttelbuss til Bybanen. At et nullutslippsprosjekt kan bli stanset delvis av miljøhensyn, mener hun er et paradoks. For ikke si et bilemma.

Mer

Oslo: Anleggsstøy og støv i barnehage
Oppdatert : 15 mars 2017
barn2

Mye støy for små ører i Kværnerdalen barnehage – men ikke i sovetiden. Foto Pål Jensen.

Kværnerdalen barnehage i Oslo er en av landets største, med ca. 400 barn. Foreldre har sendt skriftlig klage på bydelsoverlegens dispensasjon fra støyforskriften, skriver Dagsavisen. De mener byggingen av et nytt boligkompleks på barnehagens nabotomt ikke sikrer barna tilstrekkelig mot helseskadelig støy, støv og forurensende anleggsmaskiner.
Anders Eide, enhetsleder for barnehagen, sier at det er avtalt stopp i støyskapende arbeid i barnas sovetid, kl. 1130–13.30, og at utbygger ellers må forholde seg til støyforskriften.
Mer

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan