Nyheter
Støyåret 2016 - fra vondt til verre
Oppdatert : 11 mars 2017
Skjermbilde 2017-03-08 kl. 07.53.39

Kombinasjonen av ingen synlig ambisjon om å redusere veistøy og boligpolitikk gjør at antall støyplagede vokser langt mer enn trafikken. Vi trenger skjerpet bruk av T-1442.   

I et oppsummerende tilbakeblikk på 2016 finner vi mange flere negative enn positive trekk som påvirket støysituasjonen i Norge.  2. desember publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte beregninger for antall støyplagete i Norge. Tallet har økt til nesten 2 millioner, av en befolkning på 5,25 mill.!  Veksten i antall støyplagete utgjør ca 60% siden den gang Stortinget vedtok å redusere antall støyplagete, med et mål for reduksjon som i dag er nedjustert til 10 %. Trafikken har i samme periode vokst 34%, mindre enn veksten i antall støyplagete . Trist å observere den politiske passiviteten, skriver Norsk forening mot støy i sin årsmelding. 

Støyprisene 2017 til Jan Tore Sanner og Agder Arbeidsmiljø IKS
Oppdatert : 27 april 2017

Den internasjonale støyfrie dag (International Awareness Day) markeres hvert år siste onsdag i april. Norsk forening mot støy tildeler årets støypriser som en del av markeringen av dagen.

   Snegleprisen markerer forsømmelser eller direkte negative bidrag i arbeidet for å redusere støyforurensing. 

    Støydemperprisen gir honnør til ekstraordinær og banebrytende innsats for å dempe støy og forebygge støyskader. 

Agder Arbeidsmiljø IKS er tildelt æresprisen Årets Støydemper 2017.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er tildelt prisen Årets Støysnegle 2017.

Skjermbilde 2017-04-27 07.21.01

Agder Arbeidsmijø IKS, ledet av Reidun Midtun, er tildelt prisen Årets Støydemper 2017. 

Les mer

Årets Støysnegle 2017 tildeles Jan Tore Sanner
Oppdatert : 27 april 2017
Skjermbilde 2017-04-27 07.27.12

 

Sanners romslighet med å tillate boligbygging i rød støysone og Tek 17 svekker nordmenns støyvern og vil øke antall støyplagete i Norge. (Foto:KMD)

   Juryen for årets støypriser vurderer at Jan Tore Sanners ansvarområde har levert de største nye truslene mot nordmenns støyvern i 2016, og tildeler ham derfor prisen Årets Støysnegle 2017. Det skal minne ham om at et robust samfunn opprettholder et robust vern mot støyforurensing.

Les mer.

Årets støyfrie dag 2017 - onsdag 26. april
Oppdatert : 26 april 2017
Skjermbilde 2017-04-13 09.26.14

-  Støyfri dag (International Noise Awareness Day) er en spesiell dag dedikert for å markere bevissthet og forståelse for støy, og hva dette betyr for helse, velvære og livskvalitet for befolkningen. 
-  Støyfri dag har vært arrangert siden 1996, og arrangeres alltid den siste onsdagen i april.
-  Norsk Akustisk Selskap (NAS) og Norsk forening mot støy markerer dagen i fellesskap.

Kan flytrafikken elektrifiseres?
Oppdatert : 25 april 2017
elfly

Til venstre et tegnebrett-elfly; til høyre ett som var i stand til å lette.

Mediene har skrevet mye om elfly de siste ukene. Avinor: Første el-fly i norsk rutetrafikk innen 10 år, hevder Avinor.Elfly vil utvilsomt gi mindre støy- og luftforurensninger. Også hybridfly vil hjelpe på støyen hvis de kan starte og lande på batterier. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til Aftenposten at dette er spennende, og at det støttes av departementet. SAS er litt avventende og mener de første batteriflyene vil bli hybdrider. Og Steffen Møller-Holst i SINTEF advarer mot for høye forventninger.

Så mye russebråk, så lite politi…
Oppdatert : 25 april 2017
russ3

Øredøvende musikk er langt verre enn russerop. Støyforeningens russevise er nostalgiservice fra den gang Mutt Aiello ledet Norsk forening mot støy.

Allerede nå i april har russebråket tatt seg opp – særlig med øredøvende musikk, men også rop og skrik. Det burde ikke være nødvendig å bruke politi mot støy, men russebråket har allerede gitt politiet mer enn nok å gjøre.
 – Det er klart at natterstid i uka er en sårbar tid. Om man blir plaget og ikke får sove, spesielt om det er gjentagende, bør man ringe politiet, så tar vi en vurdering på om vi har ressurser eller kan prioritere å rykke ut, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til Dagsavisen.

Mer motordur i norsk natur
Oppdatert : 19 april 2017
catskiing

«Catskiing», her i Colorado. I Nord-Amerika er denne formen for friluftsliv ganske vanlig. I Norge er den uønsket blant folk flest – men ikke av regjeringen.

Regjeringen vil tillate «catskiing», beltevogner som trekker skiløpere opp på fjellet. I Nord-Amerika er denne spesielle formen for friluftsliv svært utbredt etter at Breckenridge i det fjellrike Colorado tidlig ble et kraftsenter.

     – Nok en gang åpner regjeringen for endringer i motorferdselloven. Nå er det catskiing som skal prøves ut. I Europa er det kun Makedonia og Italia – og nå Norge, som tillater en slik type motortransport av skiløpere opp på fjelltopper. Å tillate catskiing medfører økt trafikk og støy, og vil gå på bekostning av naturopplevelsen og friluftslivet i norske vinterfjell. Muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til at vi søker ut i naturen. Vi vet også at flertallet av nordmenn ikke ønsker mer motorisert ferdsel i norsk natur, sier Siri Meland, fagsjef i Norsk Friluftsliv.
 Med dette går regjeringen på tvers av faglige råd og motoriserer nok en arena som bygger folkehelsen i Norge.

Les Norsk Friluftslivs høringsuttalelse i saken.

Hvor mye støyer en beltevogn?

EU: Over 120 mill. antas å ha helseskadelig støy
Oppdatert : 05 april 2017
støy-brussel

Over 120 mill. av EUs ca. 510 mill. innbyggere antas å være utsatt for helseskadelig støy. Alt i 2002 lanserte EU et støydirektiv, som også gjelder i EØS-land som Norge. Det krevde strategisk kartlegging av de største støykildene (de mest trafikkerte veiene, jernbanene, flyplassene osv.). I Norge har således Statens vegvesen, Avinor m.fl. utarbeidet flere støykart (støysonekart), og Miljøverndepartementet har laget en retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1422), samt en veileder (M-128) på 344 sider. Hittil har dette ikke hatt noen særlig hørbar virkning. Iallfall har antall plagede av veitrafikkstøy vist rekordvekst.

Mandag 24. april arrangeres konferansen Noise in Europe i Brussel. Bl.a. skal WHO (Verdens Heleorganisqasjon) fremlegge de nyeste forskningsresultatene om helsevirkninger av støy.

Mer http://www.euconf.eu/noise-conference/index.html

T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan