Nyheter
Fornyet medlemskapet?
Oppdatert : 13 nov 2015

Ikke dette, men...

støy-hør

...husk å fornye medlemskapet i Norsk forening mot støy!

OBS!
Oppdatert : 25 nov 2015
tid

Pga. ferieavvikling, befaringer og kurs kan svar på henvendelser og forespørsler ta lengre tid enn vanlig. Vi beklager dette.

KVU Oslo-navet: Det Store Under mot støy
Oppdatert : 24 nov 2015
kvu-oslonav

KVU-samarbeid mellom Ruter, Statens vegvesen og Jernbaneverket

Folketallet i Oslo-området øker voldsomt, og kollektiv- og sykkelsatsningen må økes enda mer for å oppnå målet om nullvekst i biltrafikken. Konseptvalgutredningen (KVU-en) Oslo-navet anbefaler en overgang fra nav til nettverk, dvs. et kollektivsystem med flere store knutepunkter, ikke bare ett. KVU-en anbefaler bl.a.:

  • Ny T-banetunnel Bryn–Tøyen-Majorstuen over (rettere sagt under) Grünerløkka–Youngstorget–Stortinget–Bislett.
  • Fornebubanen og T-bane til Ahus.
  • To nye jernbanetunneler – Oslo S–Lysaker og Økern–Bislett–Nationaltheatret. Disse gjør det mulig å kjøre lokaltogene som S-baner, med avganger hvert 10. minutt eller oftere innen Lillestrøm–Asker–Ås.
  • Flere trikkelinjer.

Tiltakene er beregnet å koste ca. 80 milliarder. Tunnelene vil koste mest, men vi også ha størst kapasitet. Det Store Under er også det kraftigste virkemiddelet for å redusere støyen fra kollektivtransporten. Her bør noen tiltak, som elektrifisering av bussene, gjøres snarest.

Hent KVUortversjonen her!

– Flyene er kanskje Oslos største miljøproblem...
Oppdatert : 23 nov 2015

…men flere klokker som bør ringe…–

fly-ryanair

Dette skriver arkitekt Didrik Hvoslef-Eide, styremedlem i Norsk forening mot støy, i Aftenposten. Men han mener det er mange flere klokker som bør ringe i forbindelse med utslippene. Om en mulig ny E18-motorvei vestover vestover fra Oslo skriver han at noen av oss tenker enkelt; en økning av diameteren på et rør betyr mer vann om ikke kilden er begrenset, og det er ikke akkurat bilparken i Asker og Bærum.

Hele leserbrevet

Miljødirektoratet: Mindre svevestøv
Oppdatert : 17 nov 2015
biler-fartsg

Lavere fartsgrenser er blant foreslåtte tiltak. Foto Wikimedia Commons.

Ny kunnskap om helsebelastningen av partikler tilsier at dagens grenser ikke er strenge nok. Miljødirektoratet vil skjerpe grensene for svevestøv fra 1/1-2016. Det er et betydelig gap mellom nivåene som gir trygg luft og dagens grenseverdier. Forslag til forskriftsendring vil bidra til å redusere dette gapet. De foreslåtte forskriftsendringene er en innstramming både av tillatt årsmiddelkonsentrasjon for svevestøv og en reduksjon i antallet dager det er tillatt å overskride nivåene.

− De foreslåtte endringene gir Norge mer ambisiøse grenseverdier enn EU, sier miljødirektør Ellen Hambro.

 

Tiltak

Av tiltak foreslått av direktoratet gir redusert bruk av piggdekk og lavere vinterfartsgrenser også mindre støy. Det samme gjør mindre biltrafikk og elektrifisering av transport. De minste og kanskje farligste støvpartiklene reduseres også med ettermontering av partikkelfilter på bygg- og anleggsmaskiner, og utskifting av gamle vedovner til rentbrennende ovner.

Mer

Solvik-Olsen: Landstrøm uten overdrivelse
Oppdatert : 17 nov 2015
solvik-olsen

Han vil ikke overdrive betydningen av landstrøm.
 
Landstrøm gjør at dieselaggregater i båter og skip kan ta en pause, dvs. mindre eksos, utslipp av klimagasser og støy. Kommunale havner kan nå søke Enova om støtte til prosjekter for landstrøm, og flere stortingspolitikere vil ha landstrøm inn i Nasjonal Transportplan. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at det ikke er statens ansvar å bygge landstrøminfrastruktur, og han vil ikke overdrive betydningen av landstrøm. Kostbar utbygging av infrastrukturen forutsetter tilstrekkelig mange brukere, dvs. skip klargjort for landstrøm.

Mer.

Noen land tar hensyn til infralyd
Oppdatert : 13 nov 2015
vifte

Ventilasjonsanlegg er en vanlig kilde til infralyd. Foto Allan Macklin.

Norge (og Sverige) er blant de landene som ikke har grenser for infralyd (lyd med frekvens <20 Hz, og vanligvis ikke hørbar – men av og til svært følbar!) i regelverket. Men noen land har også grenser for infralyd, f.eks.:

  • Nederland, Polen, Tyskland, Polen og Østerrike, ned til 10 Hz.
  • Danmark, ned til 6,3 Hz.

Typiske kilder for infralyd er ventilasjonsanlegg, vindturbiner, overlydfly, store motorer og noen subwoofere. Infralyd er svært vanskelig å støydempe.

Oslo: Endret støyforskrift
Oppdatert : 10 nov 2015
oslostøf

Oslo har gjort endringer i støyforskriften. Ill. etter foto av Tanya Constantine.

Oslo har en egen støyforskrift, som enkelte innen miljørettet helsevern (MHV) har sagt de misunner kommunen. De viktigste forskjellene på støyforskriften og det alminnelige regelverket, f.eks. T-1442 (Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging):

  • Støyforskriften inneholder flere påbud (skal og må) der T-1442 har bør og anbefaler.
  • Kommunen skal ta hensyn til innsovningsfasen, kl. 23–01, f.eks. med krav om at bygge- og anleggsstøy skal unngås da. T-1442 har bare en anbefaling om at slik støy om natten (målt som gjennomsnitt) ikke skal overstige 45 dBA.
  • Enkelte krav til bygge- og anleggsstøy er slappere enn i T-1442 (men T-1442 blir ikke dermed opphevet).

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan