Støyplaget? Neste skritt er å måle lydnivået med en støymåler. Målingen hjelper deg til å beskrive den støysituasjonen som plager deg. Det gir deg en status og muligheten for en mer konkret beskrivelse av støysituasjonen dersom du ønsker å gå videre med saken. Som medlem i Støyforeningen kan du gratis låne vår støymåler. Den kan gi holdepunkter dersom du vurderer å leie inn fagfolk i akustikk for å utrede støyplagen. Når du bestiller et lån, setter vi deg på liste og ringer når måleren er ledig. Vi kan også foreta en støymåling.

   

Vårt utstyr

Vi har en Klasse-1- måler (som vi for tiden bruker nesten daglig og derfor dessverre ikke kan låne ut) og én avansert og én enkel Klasse-2-måler. Klasse 1-målere har et avvik på inntil ±1,4 dBA, mens Klasse-2-målere har et avvik på inntil ±1,9 dBA. Den mest avanserte er utstyrt som en Klasse-1-måler, men avviket kan altså være litt større. Den kan måle de fleste typer støy som er aktuelle i regelverket:

LAeq, gjennomsnittsstøy

LAFmax, maksgrense (støytopp med innstilling Fast) for de fleste typer støy.

LCFmax, som LAFmax, men i dBC.

Utlånsmålerne kan ikke måle LASmax (støytopp med innstilling Slow, brukes for flystøy), LAImax (impulse, brukes for skytebaner fra før 2016) og LCpeak (spissbelastning, brukes for støy på arbeidsplassen, vesentlig for å kartlegge fare for akutte hørselsskader). Den enkle Klasse-2-måleren kan brukes til enkle målinger og dokumentere støy over ca. 36 dBA. Den egner seg ikke til å måle svak støy, f.eks. innendørs støy fra naboens varmepumpe (unntatt hvis denne støyen er godt over grenseverdiene).

     Målerene til utlån har ikke frekvensanalyse eller infralyd, men stor differanse dBC - dBA (18-20 enheter og mer) tyder gjerne på mye lavfrekvent støy. Støy med mye lavfrekvent lyd har ofte også mye infralyd.

Se ellers tabell for egenskaper. Tabellen gjengir de funksjonen vi har testet og funnet tilfredsstillende.

støymålere-våre

Måleren hentes og leveres her i Ekebergvn. 1A, da vi dessverre ikke har kapasitet til å sende måleren i posten.

Du kan ta trikken til døren (Oslo Hospital). Vi garanterer også gode parkeringsmuligheter hvis du kommer med sykkel. Gå til inngangen nærmest trikken, og bruk ringepanelet.

 Ta med:

  • 500 kr kontant i depositum, som tilbakebetales når måleren innleveres.
  • Kvittering for betalt kontingent.

Låntager er ansvarlig for apparatet i låneperioden. Låntager er erstatningspliktig ved skader på eller tap av apparatet.

Lånetid to dager. Overtid medfører gebyr på 100 kr pr. dag.

Kjøpe egen måler?

Støymålere koster fra noen få hundrelapper og oppover; noen øvre grense finnes knapt. Det er derfor ikke lett å finne frem i jungelen. Dessverre kjenner vi ikke til noen standard lydgenerator, som f.eks. gir 60 dBA på 1 m hold – og om en slik hadde eksistert, ville lydnivået likevel avhenge av refleksjoner osv. Derfior er det heller ikke lett å teste en støymåler i f.eks. en butikk. Ikke rart vi ofte blir spurt om hva slags støymålere vi anbefaler!
For enkelhets skyld har vi inndelt støymålerne i fire.

Klasse-1- (Type-1)

Disse er godkjent som Klasse-1-målere etter IEC 61672-1-standarden. Ved støymålinger etter standardisert metode (Standard Norge har utgitt en rekke standarder for måling av ulike former for støy) brukes Klasse-1-målere. De har en usikkerhet på maks ±1,4 dBA. De kan brukes til å måle alle former for hørbar luftstøy og alle former for støy som er aktuelle i norsk regelverk iallfall ned til 20 dBA. De kan lagre gjennomsnitt- og maksverdier. De fleste kan kobles til PC. Noen av dem kan ta opp lyd, måle etterklang, brukes til frekvensanalyse og måle noe infralyd – evt. som ekstrautstyr. Disse målerne koster 15 000 kr og mer.

Avanserte Klasse-2-målere

Disse er godkjent som Klasse-2-målere etter IEC 61672-1-standarden. De har en usikkerhet på maks ±1,9 dBA. De leveres gjerne av produsenter som også lager Klasse-1-målere og har ofte utstyr og funksjonalitet som disse. De koster 5–6000 kr eller mer. Vår Rion-42 er en avansert Klasse-2-måler.

Enkle Klasse-2-målere

Disse er godkjent som Klasse-2-målere etter IEC 61672-1-standarden. De har en usikkerhet på maks ±1,9 dBA. Funksjonaliteten er begrenset, men de kan som regel måle dBA, dBC, gjennomsnitt, LAFmax og LCFmax. Så vidt vi vet, kan ingen av dem kobles til PC eller måle spissbelastninger. Vår erfaring med tre slike målere (som ikke nødvendigvis gjelder alle) er at de gir en brukbar indikasjon av støynivåer ned til ca. 36 dBA, men at de ikke er å stole på ved måling av svakere støy. De egner seg derfor (stadig etter våre erfaringer) ikke til å måle innendørs støy fra veitrafikk, varmepumper osv. – unntatt hvis støyen er betydelig over anbefalte grenseverdier.

Disse målerne har gjerne to kjennetegn:

  • De koster fra noen hundrelapper.
  • Prisen er som regel oppgitt i annonsene.

Med ovennevnte begrensninger har vi brukbare erfaringer med Clas Ohlsons måler til ca. 900 kr.

Ikke godkjente støymålere

Dette er en blandet forsamling billige målere og apper til mobiltelefoner. Noen av dem gir brukbare resultater hvis de kalibreres mot en avansert måler, helst en Klasse-1-måler. Vi har fått avvik på 10–12 dBA både mellom forskjellige apper på samme mobil, og samme app på ulike generasjoner av mobiler fra samme produsent.

Om kalibrering

Støymålere må på en eller annen måte kalibreres. Ved profesjonell måling kalibreres måleren før og etter målingene. Det gjelder også våre støymålinger. Hos oss er ev. avvik beskrevet i rapporten, og måleresultatene blir korrigert etter dette avviket. Enkelte målere har innebygget kalibrering. De mer avanserte bruker som som regel en ekstern kalibrering. En klasse-1-måler krever en Klasse-1-kalibrator, mens enkelte Klasse-2-måler også kan kalibreres med en Klasse-1-kalibrator tilpasset Klasse-1-måleren i samme serie. Mobilapper kan kalibreres mot en godkjent måler, men usikkerheten er fortsatt større enn for godkjente målere.

Lenke for videregående.

Kontaktinformasjon:

Norsk forening mot støy

Ekebergveien 1A (Oslo Hospital)

0192 Oslo

Tel: +47 22 87 04 20

e-post: paal@stoyforeningen.no

NB! Norsk forening mot støy kan også foreta støymålinger. Dette er ment som et lavterskeltilbud for støyplagede medlemmer, men vi måler og beregner også støy for bedrifter, utbyggere osv.

Her finner du mer om denne tjenesten.