Støykart
Utsnitt støykart Oslo

Støykart for Oslo

Støysonekart

Dette er kart over støysoner og er det vi vanligvis forstår med støykart. Støysonene ligner på høydekotene på et vanlig (topografisk) kart. De fleste støykart lages i henhold til grensene for Gul sone og Rød sone i Miljøverndepartemenets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. De bygger som regel på beregninger etter f.eks. dagens trafikkmengde, eller (støyvarselkart) trafikkprognoser for f.eks. 15–20 år fremover i tid. En del støy varierer mye med føre (bilstøy øker på våt veibane og reduseres på snøføre osv.) og atmosfæriske forhold (vind, temperaturvariasjoner i ulike luftskikt osv.). Ved veitrafikkstøy er kartene basert på støyen ved tørt sommerføre, vindstille eller lett vind fra støykilden - og forutsatt at kjørefarten = fartsgrensen.

Støyregelverket, f.eks. Forurensningsloven, T-1442 og EUs støydirektiv, krever at visse typer støy skal kartlegges. Støykart brukes først og fremst for støy som spres over store områder, dvs. virksomheter med stort akustisk fotavtrykk. Støykart finnes ofte for følgende typer støy:

  • Veitrafikk, dvs. langs veier og gater. De lages bl.a. av Statens vegvesen og er basert på «gjennomsnittlig» veidekke, føre osv., og på at kjørefarten = fartsgrensen.
  • Flytrafikk, dvs. rundt flyplasser
  • Jernbaner og T-baner
  • Industrianlegg, havner og terminaler
  • Motorsportsbaner
  • Skytebaner
  • Vindturbinparker
støykart-asker-utsnitt

     

støykart-gardermoen-3rull

Støyvarselkart for storflyplassen på Gardermoen, henholdsvis uten og med 3. rullebane. Kilde: Avinor.

     

Støykart på arbeidsplassen

Støykart brukes også for å kartlegge støy på arbeidsplassen, eller f.eks. rundt høyttalerne under en konsert. Men det er fullt mulig å lage støykart også for andre typer støy.

støykart-arb

Kartlegging av støy på en arbeidsplass. Etter Støyforeningens brosjyre Stopp støyen! Hvordan bekjempe støy på arbeidsplassen

   

Støyklagekart

støyklagekart

Støyklagekart fra New York.

Også dette er en form for støysonekart, men sonene er inndelt etter antall støyklager myndighetene får fra et område, ikke etter støynivået. Klagesonene påvirkes både av støynivået og folketettheten i området – antagelig også av beboernes forventninger til lydforholdene i området.

     

Støykart for Oslo (under Miljøstatus)

Statens vegvesens støyvarselskart generelt

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan