news_arrow
Siste nyheter
Publisert :15 juli 2015 | Kategori :
Ferie og firsketur

Norsk forening mot støy har i 2016 sommerlukket i juli. Kontoret og epost vil bli fulgt opp sporadisk i denne perioden. På nettsiden har vi et eget kontaktskjema (Menyknappen Spør oss). Nettsiden har også oversikt over medarbeidernes mobilnumre. Mandag 1. august er vi i normal drift. God sommer!

Publisert :17 mars 2016 | Kategori :
Skjermbilde 2016-04-27 15.03.36

Foreningens styre 2016-2017:

Årsmøtet 15. mars behandlet og godkjente årsberetning og regnskap for siste driftsår. 

Årsmøtet vedtok også forslag om en mindre justering av kontingentsatsene. Kontingentene har ikke vært endret siden 2007. De nye satsene trer i kraft fra 2017.

Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen besto av Tone Tellevik Dahl, Snorre Sletvold og Erling Moberg.  Det nye styret ble:  

Hans Otto Watne, (gjenvalg), 2 år
Ole Erik Yrvin, 1 år 

Ingunn Milford, 2 år
Emily Robertson, 2 år

Kristin Sandaker, 1 år,var ikke på valg.

Styret konstituerte seg selv på styremøtet 26. april og valgte Hans Otto Watne til å lede styret.

Du kan laste ned

Skjermbilde 2016-03-17 14.27.44

Les mer om den nye styrelederen:

Publisert :24 juni 2016 | Kategori :
festivaler

Ikke helt likegyldig hva slags festival du går på. T.v, Du trenger mer enn ørepropper med tungmetallbandet Manowar, som skryter å ha verdensrekorden i øredøvende musikk. Foto Wikimedia Commons. Herrene til høyre spiller i en langt mindre øredøvende liga.

Sommeren er festivaltid! Men hvis du ikke velger festivaler hvor de spiller med rent akustiske instrumenter og/eller sordin, bør du bruke ørepropper eller annet hørselsvern – iallfall hvis du står nær høyttalerne og hører på artister som ikke helt har skjønt forskjellen på musikk og artilleriangrep. Øreproppanbefalingen kommer fra våre danske venner, med henvisning til en 4½ timers festival i Amsterdam. Der målte de 100 dB, dvs. så sterk lyd at et kvarters eksponering kan gi hørselstap. Og tungmetallbandene kan skryte av enda mer.
Mer.

Publisert :24 juni 2016 | Kategori :
openptsd

Til venstre et vanlig støykart (Asker) fra Statens vegvesen. Til høyre skjermbilde fra openPTSD-programmet.

Vanlige støykart (støysonekart) er todimensjonale. Statens vegvesens støykart er f.eks. basert på beregnet støy i 4 m høyde. Mange byer er imidlertid meget tredimensjonale. OpenPSTD-prosjektet utvikler programvare for å generere 3D-støykart – og finne ut hvordan en kan redusere støyen med inngrep i bylandskapet som støyabsorberende materialer, og plasseringer av bygninger. Som navnet sier, er OpenPSTD basert på åpen kildekode.

Mer.

Publisert :06 juni 2016 | Kategori :
leo-dekk

Dekkoperatøren Hans-Erik Hansson med sitt støysvake komposittdekk, i samtale med Støyforeningens generalsekretær Ulf Winther. Foto Pål Jensen.

Mesteparten av den hørbare støyen fra biltrafikk kommer fra dekkene, og dekkstøyen påvirkes både av bildekkene og veidekket. På SINTEF-seminaret i Forskningsparken 2. juni ble det presentert både bildekk og veidekker som kan gi langt mindre støy enn dagens. Et prosjekt med det velklingende navn PERSUADE har nedfunnet asfalten og utviklet et poroelastisk gummidekke (PERS = Poro-Elastic Road Surface) som sies å gi 7–12 dBA mindre støy enn vanlige veidekker, dvs. nesten samme virkning som en støyskjerm. For øvrig ble også mulighetene for multifunksjons-støyskjemer tatt opp. Et nyutviklet komposittdekk ble sagt å kunne redusere dekkstøyen med 10 dBA, dvs. fjerne 90 % av denne støyen.

Det er fortsatt noen problemer med disse produktene – dels praktiske, dels politiske, f.eks.:
Slitasje, særlig fra tungtrafikk og piggdekk, gjør at iallfall dagens utgaver av PERS nokså raskt mister mange av sine støydempende egenskaper.
De store bilprodusentene driver en intens lobbying mot støysvake bildekk fordi slike dekk ikke tåler de store hastighetene som fortsatt er tillatt på en del motorveier i Tyskland (selv om andre europeiske land har 140 km/t og lavere som høyeste fartsgrense).
Hvis biltrafikken ikke elektrifiseres, blir den samlede støyreduksjonen mye mindre enn tallene ovenfor antyder.
Tross alt burde forskning i og utvikling av støysvake bildekk og veidekker være en gavepakke for regjeringspartiene, og særlig Frp, som jo har Samferdselsdepartementet. Med disse produktene kan jo veitrafikkstøyen – som plager nærmere 1,5 mill. mennesker i Norge – reduseres så det monner uten at en behøver å støte bilistene på mansjettene. Mer om PERSUADE .