news_arrow
Siste nyheter
Publisert :08 mars 2017 | Kategori :
Skjermbilde 2017-03-08 kl. 07.53.39

Kombinasjonen av ingen synlig ambisjon om å redusere veistøy og boligpolitikk gjør at antall støyplagede vokser langt mer enn trafikken. Vi trenger skjerpet bruk av T-1442.   

I et oppsummerende tilbakeblikk på 2016 finner vi mange flere negative enn positive trekk som påvirket støysituasjonen i Norge.  2. desember publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte beregninger for antall støyplagete i Norge. Tallet har økt til nesten 2 millioner, av en befolkning på 5,25 mill.!  Veksten i antall støyplagete utgjør ca 60% siden den gang Stortinget vedtok å redusere antall støyplagete, med et mål for reduksjon som i dag er nedjustert til 10 %. Trafikken har i samme periode vokst 34%, mindre enn veksten i antall støyplagete . Trist å observere den politiske passiviteten, skriver Norsk forening mot støy i sin årsmelding. 

Publisert :27 juni 2017 | Kategori :
nesles2

Norsk forening mot støy tar ferie i juli. Foto Pål Jensen

Velkommen tirsdag 1. august! God sommer!

Med vennlig sommerhilsen,

sekretariatet

Publisert :27 juni 2017 | Kategori :
Skjermbilde 2017-06-27 12.45.14

Aktiviteter tilknyttet til Taraldrud beredskapssenter gir dramatisk svekking av lydmiljøet i boområder og friluftsområder, og tar nattesøvnen fra folk.       Ill. fra reguleringsplanen.  

Nasjonale planretningslinjer sier at barns behov skal tas særlig hensyn til i plansaker.  Reguleringsplanen for Taraldrud beredskapssenter er nettopp en slik sak der en offentlig tiltakshaver bør ta et slikt særlig ansvar. Støyinfluensområdet fra det planlagte beredskapssenteret berører det omkringliggende, stille naturområdet i en stor omkrets i tillegg til skoler, barnehager og boligområder. I tillegg til skyting og granateksplosjoner, truer støy fra  helikoptertrafikken med å vekke titusenvis av mennesker flere ganger om natten. Les mer om Støyforeningens høringsuttalelse.

Publisert :11 juni 2017 | Kategori :
Skjermbilde 2017-06-11 22.12.33

På konferansen kan du blant annet høre disse.

Sted: Oslo kongressenter, Møterom Forum, Youngs gt. 21 (Youngstorget), 0181 Oslo 

Dato: Tirsdag 13. juni. Kl. 09.00 til 15.30    Arrangør: Norsk forening mot støy

Kontaktperson for påmelding: Steven Gersh/Ulf Winther, Telefon: 22 87 04 20

påmelding til epost: post@stoyforeningen.no

Merk påmeldingen: Konferansen Støy, helse og vern mot støy

Gratis adgang.  Påmelding av hensyn til lunsj og annen enkel servering.

Se hele programmet.

Publisert :07 juni 2017 | Kategori :
oslo-støyskjerma2

Her finner du et klageskjema. Denne fotomontasjen er en montasje.

Her er kommunens oppskrift:

Slik klager du
1. Ta først kontakt med de som bråker. Dette kan være både de som utfører arbeidet eller de som eier eiendommen.
2. Finn ut av om borettslaget eller sameiet kan løse problemet. Hvis flere beboere er berørt, bør klagen sendes av borettslaget, sameiet eller utleier.
3. Send skriftlig klage til oss, med følgende opplysninger:
1. Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, nattklubb, tekniske maskiner eller lignende)
2. Hvem som støyer
3. Tidspunkt
4. Varighet
5. Hvem du klager for (privatperson, skole, sykehus, næring eller lignende)
6. Hvordan støyen plager deg